Året 2018

Danmarks Frie Forskningsfond finansierede i 2018 forskning af høj videnskabelig kvalitet. Fonden styrker excellencen i dansk forskning ved at spotte og investere risikovilligt i forskning baseret på forskernes egne originale idéer inden for alle videnskabelige hovedområder.

Igangsatte forskningsidéer
0
i 2018

414 nye forskningsidéer

Danmarks Frie Forskningsfond søsatte 414 nye forskningsidéer i 2018 for et samlet beløb på 1,179 mia. kr. Dermed endte fonden med en succesrate på 14 procent, idet forskerne søgte midler for 8,194 mia. kr.

Succesrate

0 %
af ansøgt beløb

Forskningsbudget stiger i 2019

Forskningsfonds samlede forskningsbudget. I 2019 vil fonden således have 1,222 mia. kroner til forskningsfinansiering. Det svarer til en stigning på næsten fire procent sammenlignet med forskningsbudgettet for 2018 på 1,175 mia. kr. For både 2018 og 2019 er en del af forskningsbudgetterne øremærket særlige forskningsindsatser.

Finanslovsbevilling 2019
0
mia. kr.

Forskere ansøgte om 8,194 mia. kr. fra fonden

Fonden ansøges fortsat af forskningsmiljøerne for langt flere midler end budgetteret. I 2018 blev der igen ansøgt for det syvdobbelte af fondens forskningsbudget. Ved udgangen af året ramte fonden en samlet finansiering af 9.642 forsksningsidéer siden etableringen i 2004. 1.011 heraf er igangværende projekter.

Ansøgninger i 2018
0
for i alt 8,199 mia. kr.
Projekter i alt
0
2004-2018
Igangværende projekter
0
i 2018

Investering i excellence

I 2018 øgede Danmarks Frie Forskningsfond antallet af forskningsledere. I alt 34 ansøgere modtog titlen Sapere Aude: DFF-Forskningsleder ved årets uddeling af Sapere Aude-bevillinger. Året forinden var tallet 29. Dermed øgede fonden sin investering i forskningsprogrammet med godt 27 mio. kr. til i alt 192 mio. kr.

Se Sapere Aude:DFF-Forskningsledere anno 2018
Investering i Sapere Aude
192
mio. kr.

Forsk2025: Tematisk forskning

Fonden uddelte for første gang midler til tematisk forskning. I 2018 havde fonden til opgave at uddele 103 mo. kr. til tematisk forskning fordelt på fire områder. De fire temaer var: Mennesker og samfund, samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer, forskning i læring og uddannelseskvalitet og forskning i tidlig indsats. I udvælgelsen af forskningsprojekter, der opnåede finansiering, blev der - foruden høj videnskabelig kvalitet - lagt vægt på, at forskningsresultaterne skulle kunne anvendes i praksis.

Se forskningsprojekterne her
Tematisk forskning
103
mio. kr. til 22 forskningsprojekter

Fonden introducerede pris til Årets orignale idé

Ved årets forskningskonference uddelte Danmarks Frie Forskningsfond for første gang prisen Årets originale idé, der gik til seniorforsker Toke Høye fra Aarhus Universitet. Prisen blev givet for idéen bag hans højaktuelle forskningsprojekt BITCue, der gennem nye metoder skal undersøge klimaforandringernes virkning på bestøvende insekters interaktion med blomster.

Se interview med Toke Høye
Årets originale idé
Ny pris i 2018