Ansøgt beløb
8,194
mia. kr.
Bevilget beløb*
1,179
mia. kr.

SUCCESRATE

0 %
antal Ansøgninger
2.379
antal bevillinger
414

SUCCESRATE

0 %
*Bevilget beløb er større end budgetteret beløb, da det indeholder uddeling af tilbageløb fra tidligere bevillinger.

Forbrug 2018(mio. kr.)

Forbrug
DFF | Kultur og kommunikation 122.1
DFF | Natur og Univers 194.2
DFF | Samfund og Erhverv 91.5
DFF | Sundhed og Sygdom 199.7
DFF | Teknologi og Produktion 234
Subtotal 841.4
National ERC-støtteprogram 9.6
Tværrådslig udvalg 224.9
Heraf Sapere Aude 191.8
Heraf Forskeruddannelse udenfor universiteterne 24
Heraf tværrådslige bevillinger 9.1
Tematiske udvalg 102.7
I alt 1.179
Forbruget er større end budget, da det indeholder uddeling af tilbageløb fra tidligere bevillinger. * Ud over de i tabellen angivne beløb blev der afsat midler til bestyrelsens budget samt rådenes honorar og mødeafholdelse.

Finanslovsbevillinger 2010-2019 (løbende priser 2018, mio. kr.)

1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1.364,1
1.209,8
1.224,4
1.169,9
1.252,4
1.189,8
922,4
957,4
1.175,3
1.221,7
2010201120122013201420152016201720182019
* I 2018 og 2019 er henholdsvis 103 og 130 mio. kr. af finanslovsbevillingerne øremærket til forskning i temaer valgt fra politisk hold.

Rådgivningsopgaver, 2018

225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
4
109
152
6
0
HøringerIndstillinger/ udpegningerFondsrådgivning*Internationale sagerSurveys(først opgjort pr. feb 2015)**
0
mio. kr.

Gns. bevillingsstørrelse

Danmarks Frie forskningsfond har stort fokus på vækstlaget i dansk forskning, hvad angår karriereniveau og fagmiljøer. Fonden udbyder virkemidler til alle forskerniveauer og af varierende beløbs-størrelse, som skaber mulighed for både karrieremæssig og faglig bredde i ansøgerfeltet.

* Rådgivning i forbindelse med ansøgninger til andre råd og fonde. ** Surveys kommer som oftest fra internationale organisationer.
Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelsesmedlemmer fotograferet 5. februar 2019 i Asylgade, Odense, hvor sekretariatet for fonden har adresse. Bestyrelsesmedlem Birgit Schiøtt var ikke tilstede på dagen. Fra venstre mod højre: Søren Kragh Moestrup, Jan Philip Solovej, Anette Warring, David Dreyer Lassen, Lone Gram, Tine Bryan Stensbøl, Jesper Wengel og Egon Bech Hansen.
Danmarks Frie Forskningsfond anno 2019

Den primære opgave for Danmarks Frie Forskningsfond er at fremme de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning gennem velovervejede og risikovillige forskningsinvesteringer. I 2018 greb fonden og finansierede 414 idéer med næsten 1,2 milliarder kroner. Størstedelen af disse midler blev udbudt i fri national konkurrence uden tematiske begrænsninger. Videnskabelig kvalitet er dermed fondens vigtigste vurderingskriterium, når midlerne skal udmøntes. Som noget nyt har fonden for første gang uddelt forskningsmidler til tematiske projekter i 2018. Hertil var der på finansloven afsat 103 millioner kroner. Disse temaer er prioriteret fra politisk hold med afsæt i FORSK2025-kataloget. Fonden arbejder til stadighed for at sikre de bedste vilkår for den frie forskning i Danmark. Det sker blandt andet gennem den forskningsfaglige rådgivning, som fonden yder til uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget, regeringen og andre rekvirenter.

Danmarks Frie Forskningsfond består af ni bestyrelsesmedlemmer, 75 medlemmer fordelt på fem faglige forskningsråd og understøttes af et sekretariat med 39 ansatte. Formandsgruppen i Danmarks Frie Forskningsfond består af bestyrelsens formandskab og de fem formænd, der repræsenterer hvert af fondens fem forskningsråd: Dorthe Gert Simonsen (DFF | Kultur og Kommunikation), Michael Møller Hansen (DFF | Natur og Univers), Søren Serritzlew (DFF | Samfund og Erhverv), Kirsten Grønbæk (DFF | Sundhed og Sygdom) og Hanne Frøkiær (DFF | Teknologi og Produktion).

Yderligere beskrivelse af fondens organisation og sekretariat